26 dec-1 ianuarie 

CRIZA DIN CER

De memorat: Mântuirea este a Dumnezeului nostru care şade pe scaunul de domie şi a Mielului (Apoc.7,10)

            Termenul de ”criza”,are multe înţelesuri printre care şi acela de război.  Biblia vorbeşte de un război în cer (Apoc,12,7) al cărui motiv nu-l cunoaştem, doar il bănuim,fiincă s-a extins asupra pământului Este vorba despra Marea Luptă dintre Hristos şi Satana sau dintre Dumnezeu şi Satana. Un război ideologi dintre Bine si Rău.

            Şi în cer  s-a făcut un război (Apoc12,7) Acesta este de natură idelogică-

In ceeace priveşte – teoria totului –este o presupunere a matematcianului şi astrofizicianu Stephen  Hawing – cel care a iniţiat  şi teoria  Big Beng-ului  – el  declară că dacă s-ar putea emite teoria totului. Adică dacă ştiinţa ar putea cunoşte totul şi ar putea creea o formulă matematică specială ar putea şti gândul lui Dummnezeu şi ar explica  variabilitatea legică a universului  Unii adventişti cred că Marea Luptă ar fi un fel de  – teoria totului –dar nu  este şi nu este aşa. Aşa cum nu cunoaşem – teoria totului – nu cunoastem nici Marea Luptă din cer.  O cunoastem parţial,  nu se poate vorbi despre Marea Luptă, decât despre  şi extinderea  acestei lupte asupra noastră.

Marea Luptă există, dar noi n-o cunoaştem în totalitate.  Ea are probabil ca motiv principal – Legea divină. ,Cea ce cunoaştem din experienţa noastră. Se duce doar lupta ideologică, dacă raporturile dintre om şi Dumnezeu şi dintre  om şi aproapele său trebuie stabilite sau reglementate juridic.Satana susţine că lucrul acesta nu se împacă cu libertatea omului. Dar libertatea este de 2 feluri: 1.Libertatea absolută (libertatea junglei) sau a animalelor şi 2.Libertatea morală (libertatea fiiinţelor raţionale).

Legea lui Dumnezeu nu este la întâmplare, ci reglementează raporturile dintre om şi Dumnezeu şi dintre fiinţele raţionale între ele. Legea nu încalcă libertatea cum susţine Satana, dimpotrivă susţine Libertatea morală, nu dă voie să omori pe aproapele, să-l minţi sau să-i pofteşti ceva ce este a lui. Satana stie că Legea este necesră. Dar el lucrează cu viclenie şi în mod fals. În această luptă nimeni nu poate fi spectator. Trebuie ca omul,adică fiecare, să  se afle de partea Satanei sau de partea lui Dumnezeu.

Mai ales în domeiul mântirii, Satans luptă cu ideile noastre.

Cu ideea de scutire şi îi face pe unii să creadă că Hristos îi scuteşte de Legea lui Dumnezeu. Dar El scuteşte numai pe cei ce se pocăiesc şi n-au ştiut că Legea este necesară pînă la Botez sau pâna la luarea de cunoştiinţă. Nu după Botez.

Se luptă clar cu substituirea şi îi face pe unii îi face să creadă că  Hristos substuie sau mijloceşte ambele funcţii ale Legii – morală şi penală – pe când El substituie numai funcţia penală şi numai dacă ne pocăim.

Se luptă cu ideea de: îndreptăţire prin credinţă pe care o consideră, numai pe ea, necesară pentru mântuire. Nu crede că acestă maifestare este acordată pentru trecut, până la încheierea legământului

Se neagă complet îndreptăţirea prin fapte sau sfinţirea neconsiderându-se continuarea  sa  după îndreptăţirea prin credinţa .care se află scrisă în cartea vieţii(Apoc, 20.15). Aceasta constituind baza judecăţii divine (Apoc. 22,12) (1Petru,4. 17, 18) Nu este vorba de a ne îndreptăţi prin fapte faţă de Dumnezeu, ci aceasta va fi constatarea lui Dumnezeu.

  Vedeţi dar că omul este socotit neprihănit (îndreptăţit n. a.) prin fapte nu numai prin credinţă (Iacov 2.24)

Marea Luptă există. Noi n-o cunoaştem decât în domeniul pământesc. Si în afară de Domnul Hristos,fiecare are de luptat cu el însuşi în resorturile  pe care le –am amintit.

Deci, în concluzie, se neagă posibilitatea respectării Legii divine.

Studiul 1 – Criza din cer