28 noiemb.-4 decemb.

DISTRUGEREA IERUSALIMULUI

Text de memorat: Urmăriţi binele cetăţii în care v-am dus în robie şi rugaţi-vă Domnului pentru ea, pentru că fericirea voastră atârnă de fericirea ei.(Ier,29,7)

Ierusalimul a fost dărâmat de două împărăţii.:de Babilonia şi de Roma. Noi vorbim acum despre prima dărâmare cea de către Babilonia.A fost anunţată prin propfeţi. Ieremia a vestit dărâmarea Ierusalimului.Dar evreii n-au crezut că Dumnezeu va lăsa să fie dărâmat Ierusalimul, cetatea în care se află Numele Său. Păcate lor sunt cauza dărâmării Casei Domnului.Dar evreii continuau să păcătuiască.

​Şi mi-a zis:”Intră şi vezi urâciunile cele rele,pe care le săvârşesc ei aici”. Am intrat şi m-am uitat,şi iată că erau tot felul de chipuri, de târâtoare şi de dobitoace urâcioase, şi toţi idolii casei lui Israel, zugrăviţi pe perete de jur împrejur (Ezechiel 8,9-10).
Aşa zice Domnul: „Cine va rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie,de foamete şi de ciumă,dar cine va ieşi şi se va duce la haldeeni, va scăpa cu viaţă,va avea ca pradă viaţa lui şi va trăi (Ier. 38,2).
Căpetenia străjerilor a trimis să aducă pe Ieremia şi i-a zis:”Domnul Dumnezeul tău a vestit mai dinainte aceste nenorociri împotriva locului acestuia; Domnul a adus şi a împlinit ce spusese, şi lucrurile acestea vi s-au întâmplat,pentru că aţi păcătuit împotriva Domnului şi n-aţi ascultat glasul Lui”(Ier.40,2-3).

Pe vremea dărâmării Ierusalimului era ca împărat Zedechia. El a fost pus împărat, de împăratul Babilonului. Îi jurase credinţă, dar s-a răsculat, şi a fost pedepsit cu scoaterea ochilor şi ţinerea în închisoare toată viaţa lui.
Nimeni n-a crezut că Dumnezeu va lăsa să fie distrus tocmai Templul din Ierusalim. Zedechia a ascultat de prorocii mincinoşi care vesteau nedărâmarea Ierusalimului şi chiar dacă vor fi luate în robie
vasele Domnului vor fi aduse în doi ani.Ieremia prorocea 70 de ani (Ier.25,11) de robie şi cei ce vor fi luaţi în robie erau sfătuiţi să-şi facă case şi vii căci robia va dura foarte mult.
​Din experienţa tristă a poporului Israel trebuie să tragem următoarea învăţătură:

Dumnezeu va aduce peste biserica Sa toate nenorocirile promise şi nu va ţine cont decât de pocăinţa noastră, urmată de schimbarea noastră radicală.
Plăgile vor cădea peste toţi ce nu sunt credincioşi Lui.Şi oamenii nu s-au pocăit de faptele lor (Apoc, 16,11) .Să nu creadă cineva că are să scape dacă e înscris în registrul comunităţii.
Dimpotrivă,toţi cei necredncioşi, vor fi însemnaţi şi vor gusta toate nenorocirile care sunt scrise în Biblie.

Studiul 10 – Distrugerea Ierusalimului