29 august -4 septembrie

FILIP EVAGHELISTUL

Text de memorat: Ci veţi primi o putere, când Se va pogorî Duhul Sfânt şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea,în Samaria şi până la marginile pământului (Fapt.Apost.1,8)

Se spune că sunt două persoane cu numele Filip. Cel la care ne referim noi este Filip evanghelistul. El este misionarul care a plecat în Samaria pentru a vesti pe Hristos samaritenilor

Dar când au crezut pe Filip care propovăduia Evanghelia lui Dumnezeu şi a Numelui lui Isus Hristos şi au fost botezaţi, şi alţi bărbaţi cât şi femei (Fapt.Apos.8,12)

A doua zi, am plecat şi am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip evanghelistul, care este unul din cei şapte, şi am găzduit la el (Fap. Apost. 21,8)

Acestui Filip i-a spus un înger să  meargă spre miazăzi.

Un  înger al Domnului a vorbit lui Filip şi i-a zis: „ Scoală-te şi du-te spre miazăzi, pe drumul care pogoară spre Ierusalim la Gaza şi care este pustiu”. Filip s-a sculat şi a plecat. Şi iată că un etiopian un famen cu mare putere la împărăteasa Candace a etiopienilor şi îngrijitorul tuturor visteriilor ei, a venit la Ierusalim ca să se închine (Fapt.Apos: 8. 26-27)

El citea din prorocul Isaia şi i-a cerut lui Filip să-i explice ceea ce citea. Filip i-a explicat totul despre Isus Hristos. Şi când au dat peste o apă, famenul a cerut să fie botezat.

Acesta este un fragment din Marea Misiune pe care Dumnezeu ne-a cerut-o nouă, oamenilor. Dar noi ne-o îndeplinim ? Cum trăim ? Viaţa noastră este o dovadă  de misionarism ? Ca şi pe Filip, Dumnezeu  ne trimite pe drumul ce duce spre… lume. Să-i evanghelizăm pe oameni !

Studiul 10 – Filip Evanghelistul