5-11 septembrie

APOSTOLUL PAVEL

​Textul de memorat: Dar Domnul I-a zis:”Du-te căci el este un vas pe care l-am ales să ducă Numele Meu înaintea neamurilor, înaintea împăraţilor şi înaintea fiilor lui Israel şi îi voi arăta tot ce trebuie să sufere pentru Numele Meu. (Fapt Apost. 9. 15-16).

​APOSTOLUL PAVEL este cel mai mare evanghelist sau misionar al tuturor timpurilor Noului Testament. El nu este numai misionar, ci cel care a adâncit Cuvântul lui Dumnezeu, ajutându-ne să-l înţelegem pe acesta.Este atât de adânc în cugetarea sa, că de foarte multe ori este de neînţeles în exprimarea sa. Alteori este înţeles greşit. Nu este de vină numai el,ci şi limba de atunci şi în general toate condiţiile pe care le oferă lumea antică. Şi apoi toate scrierile lui sunt epistole şi nu toate problemele de atunci se potrivesc cu cele de azi. Cea mai mare încurcătură,în această privinţă, o constituie nediferenţierea între Legea ceremonială şi Legea lui Dumnezeu, folosind, în ambele situaţii, expresia”Ledge”. Încurcătura constă în faptul că numai Legea ceremonială se desfiinţează, o dată cu moartea şi
învierea Domnului Hristos, în timp ce Legea morală, fiind constituţia fiinţelor înzestrate cu pesonalitate, este veşnică.

​El este din Tarsul Ciliciei, fariseu din tribul lui Beniamin, evreu, cetăţean roman şi persecutor al primei Biserici creştine.Cel care a avut experienţa pe drumul Damascului, după care a avut loc schimbarea numelui lui din Saul în Pavel.

Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele şi m-a chemat prin harul Său, a găsit cu cale ca să descopere prin mine pe Fiul Său, ca să-L vestesc printre neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om. (Galat. 1.15-16)

Apostolul Pavel a executat trei călătorii misionare şi a răspândit Evanghlia în toată Asia Mică şi Europa, sfârşindu-şi viaţa şi misiunea ca martir la Roma. Prin naşterea, şi primii ani de viaţă în oraşul Tars – un nod comercial între Siria şi Asia Mică – se deprinde din fragedă copilărie cu viaţa cosmopolită sau multiculturală a micii cetăţi. Învaţă până la 12 ani în Tars şi apoi continuă sudiile cu cel mai reumit Rabin al timpului său –

Gamaliel – la Ierusalim şi totodată învaţă meseria confecţinonării de corturi foarte căutată şi bănoasă în timpul lui.

El a fost cunoscătorul cel mai deplin al Vechiului Testament şi a putut să arate trecerea de la iudaism la creştinism, arătând rolul circumciziei pentru iudei şi dispariţia acestui ritual pentru creştini.
Apostolul Pavel se dovedeşte un om smerit în toată lucrarea sa. Se dovedeşte un om curajos în slujba lui care înseamnă osteneli, bătăi şi chiar în primejdie de moarte. Întâmpină moartea cu seninătate.

Apostolul Pavel este unul din neînfricaţii misionari ai lumii noastre, o persoană modestă, dar foarte pregătită în domeniul său de activitate, încât învăţăturile sale sunt valabile şi nouă astăzi. Din prigonitor al creştinismului devine organizatorul Bisericii creştine.Au ce învăţa de la el cei ce se angajează în misionarii omenirii.

Studiul 11 – Apostolul Pavel