5-11 martie

MAREA LUPTĂ IN SCRIERILE
APOSTOLULUI PETRU

​Textul de memorat:Voi sunteţi o seminţie aleasă,o preoţie împărătească, un neam sfânt,un popor pe care Dumezeu l-a câştigat ca să fie al Lui, ca să vestiţi puterile minunate ale Celui ce v-a chemat din întuneric la lumina Sa minunată (2 Petru 2, 9)

​Mulţi scriitori biblici au scris despre Marea Luptă printre care se află şi Apostolul Petru. El scrie din experienţa umblării cu Mântuitorul şi din experienţa profundă a propriei trădări. El nu scrie din necesităţi ideologice. Petru nu indică o anumită ideologice,un anumit pachet doctrinar, ci indică o cale, nu o cale factică, ci
o idee călăuzitoare: calea, adevărul şi viaţa.Adică pe Hristos.

​Pentru că veţi primi ca sfârşit al credinţei voastre, mântuirea sufletelor voastre. Prorocii care au prorocit despre lucrul acesta care vă era păstrat vouă, au făcut din mântuirea aceasta ţinta cercetărilor şi căutării lor stăruitoare.(1Petru1, 9-10)
​Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, aţi fost răscumpăraţi din felul deşert de vieţuire,pe care-l moşteniserăţi de la părinţii voştri, ci cu sângele scump al lui Hristos,Mielul fără cusur şi fără prihană (1Petru1.18-19)

​Apostolul Petru vorbeşte despre multe aspecte ale Marii Lupte, despre aspecte bisericeşti, familiale, sociale, din câmpul muncii, personale, ştiinţifico-filozofice (dacă se poate vorbi de aşa ceva atunci),şi de porobleme de simbolistică,şi de judecata divină. Nu ştiu dacă am atins toate problemele, cred că sunt mai multe şi cine este interesat va citi ambele Epistole Soborniceşti. Apostolul Petru scrie ca un bătrân copiilor săi pe care îi numeşte pur şi simplu „sfinţi”. Erau într-adevăr „sfinţi” ? sau aşa dorea el ca să fie. Dar noi cum trebuie să fim fiindcă şi nouă ni se adresează Apostolul Petru.

​De aceea daţi-vă şi voi toate silinţele ca să uniţi cu credinţa voastră, fapta; cu fapta,cunoştinţa; cu cunoştinţa înfrânarea ; cu înfrânarea, răbdarea, cu răbdarea, evlavia, cu evlavia dragostea de fraţi, cu dragostea de fraţi,iubirea de oameni. (1Petru1,5-7 )

​Cele două Epistole ale sale tratează aspecte ale Marii Lupte şi trebuie să le citim. Cine le citeşte nu poate să rămână indiferent.Marea Luptă este lupta contra păcatului şi păcatul odată învins înseamna învingerea morţii prin Hristos.

Studiul 11 – Marea luptă în scrierile Apostolului Petru