12-18 decem.

ÎNAPOI ÎN EGIPT

Text de memorat: Domnul să fie un martor adevărat şi credincios împotriva noastră, dacă nu vom face tot ce-ţi va porunci Domnul Dumnzeul tău să ne  spui. (Ier, 42,5)

Parcă nu era şi  Dunezeul lor. Era numai al lui Ieremia? Intrebarea lor era ca rămăşiţa lor să se ducă în Egipt sau să rămână in ţară ? Întrebarea era pusă de rămăşiţa care rămăsese în Iudeea după exil, după dărâmarea Ierusalimulut. Domnul le-a spus, prin Ieremia să rămână în ţară şi o s-o ducă bine.În Egipt vor muri de sabie,de foamete şi de ciumă. Şi n-au ascultat.

„Minţi ! Nu Domnul Dumnezeu te-a însărcinat să ne spui:”Nu vă ducţi în Egipt ca să locuiţi acolo pentru o vreme” ci Baruk, fiul lui Neriia te aţâţă împotriva noastră ca să ne dai în mâinile Haldeilor. (Ier. 43,2u.p,şi3 p.p.)

Deşi au întrebat pe Dumnezeu, prin Ieremia, nu L–au acultat, şi l-au târât şi pe  Ieremia cu ei în Egipt şi au murit cu toţii acolo. Cât de dificil era pentru un poroc să fie crezut. Noi avem Cuvântul scris şi nu credem uşor. Pe vremea aceea porocul putea vorbi de la Dumnezeu,dar putea vorbi şi de la el şi atunci era proroc mincinos. Erau şi proroci mincinoşi care se adevereau, însă în timp. Ieremia era de crezut deşi nu prorocea după placul lor.

Egiptul, însemnă simbolic, lumea – împărăţia păcatului şi a morţii, iar Canaanul înseamnă împărăţia neprihănirii şi nemuririi. Paştele însemnă trecerea din împărăţia păcatului şi morţii în împărăţia neprihănirii şi nemuririi prin uşa lui Hristos. De acea Paştele în vremea noastră este una cu Botezul. Acest aspect se poate repeta cu noi după ce trecem prin Botez, să ne întoarcem înapoi în simbolicul Egipt. Adică la lume.

Religiunea curată şi neîntinată înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru este să cercetăm pe orfan şi pe văduvă în necazurile lor şi să ne  păzim  neîntinaţi de lume (Iacov 1,27

Studiul acesta ne atrage atenţia,la întoarcerea noastră înapoi la lume. Poate nu ne întoarcem total, ci doar în unele aspecte, dar ne întoarcem.

Este cum poate fi mai rău, nu suntem nici cu Dumnezeu,nu suntem nici cu lumea. Trebuie să ştim că nu putem sluji la doi stăpâni, căci ori vom nemulţumi pe unul, ori pe celălalt.

Cine merge cu Dumnezu, nu poate merge cu lumea. Să nu ne lăsăm  târâţi nici de alţii înapoi la lume.

 

Studiul 12 – Înapoi în Egipt