12 –18 septembrie

MISIUNEA ŞI MESAJUL LUI PAVEL

Textul de memorat: Fraţilor, eu nu cre că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru: uitând ce este în urma mea şi aruncându-mă spre ce este înainte, alerg spre ţintă ,petru premiul chemării cereşti a lui Dumnezeu, în Hristos Isus (Fililp 3:13,14).

​APOSTOLUL PAVEL a avut o singură misiune, aceea de a-L face cunoscut tuturor pe Isus Hristos şi o mulţime de mesaje. El a avut mesaje pentru greci şi evrei, deşi primii alergau după înţelepciune, iar ceilalţi alergau după minuni. El a tratat problema comparaţiei dintre mântuire şi sportivi,dintre mântuire şi soldaţi El a tratat problema morţilor şi învierea morţilor, şi a comportamentului creştin.

El a tratat şi despre „Legea”lui Dumnezeu. Unii traducători o scriu cu literă mare, pentru a deosebi Legea divină de legea ceremonială. Dar tocmai aceasta este problema, ei n-au ştiut să facă în mod corect acestă deosebire.​

Apostolul Pavel ştie exact că legea ceremonială işi înceteză rolul şi că
Legea celor 10 porunci este lega Împărăţiei lui Dumnezeu şi că este veşnică. Noi facem încurcătura şi o desfiinţăm pe cea care nu trebuie desfiinţată şi o scoatem chiar şi din actul mântuirii. De parcă n-am ştii că păcatul pe care dorim să-l ierte Domnul Hristos este raportat la Lege (Rom 7:7). Mântuirea este printr-o anumită definiţie, ieşirea, prin Domnul Hristos, din conflictul cu Legea.

Este foarte greu să ştim exact când vorbeşte Apostolul Pavel despre legea ceremonială şi când vorbeşte despre Legea lui Dumnezeu. Este necesar
să apelăm la întregul context. De aici apar toate încurcăturile teologice. Din această cauză numeroşi teologi nu au nici o atitudine de respect faţă de Legea lui Dumnezeu aşa cum cere Biblia,şi o consideră desfiinţată. Şi chiar dacă o consideră valoroasă, o exclud din actul mântuirii.

Uneori este clar faptul că Legea celor 10 Porunci este în vigoare în anumite texte cum ar,fi – Rom. 2.21 -. Alte ori este foarte greu de înţeles. Iată, de exemplu,în – Rom. 3,31- din Studiu biblic, este vorba de legea ceremonială, deşi noi am privit-o ca pe Legea divină. Şi studiul biblic o confundă la fel.

Deci, prin credinţă desfiinţăm noi Legea? Nicidecum. Dimpotrivă, noi
întărim Legea. (Rom. 3. 31)

Ca să înţelegem textul acesta treuie să citim contextul în care a fost scris.
Contextul, în cauză, prezintă legea ceremonială.

Legea ceremonială,prin jertfa respectivă, cu alte cuvinte prin animalul de jertfă, trezeşte credinţa in Domnul Hristos, Cel care va veni. Din moment ce El a venit, a murit şi a inviat credinţa în El dovedeşte că legea ceremonială ne-a îndrumat bine (Galat3,19) şi nu este desfiinţată, ci împlinită. Şi dacă e împlinită, nu o desfiinţăm, dar nu mai suntem sub îndrumătorul acesta (Galat.3,25).

Atunci pentru ce este Legea ? (ceremonială n.a.) Ea a fost adăugată din pricina călcărilor de lege (Galat, 3,19 p p)

Aceasta este definiţia legii divin-ceremoniale. Totul Îl simbolizează pe Domnul Hristos. Nu poate exista Domnul Hristos mort şi inviat.Adică realitatea şi legea divin-ceremonială în acţiune. Donnul Hristos este realitatea şi a legea ceremonială este simbolul. Nu poate exista concomitent realitatea şi simbolul.

In Galat. 3,19 traducătorul scrie legea ceremonială cu literă mare şi legea divin-juriducă cu literă mică. Ceea ce trebuie să reţinem este faptul că contextul este cel ce decide despre ce fel de „lege” este vorba.Şi că litera cu care este scris cuvântul „lege” în textul biblic n-are nici o valoare.

Studiul 12 – Misiunea și mesajul lui Pavel