19-25 septembrie

 

EVANGHELIA IN TOATA LUMEA 

Text de memorat: Evanghelia aceasta a Împărăţiei va fi propovăduită în toată lumea ca să slujească de mărturie tuturor neamurilor. Atunci va veni sfârşitul.(Mat.24,16).

Ne bucurăm pentru că există Planul de Mântuire, şi că nouă ne revine sarcina să-l răspândim pretutindeni. Nu trebuie să ne gândim la faptul că sunt persoane care n-au auzit niciodată că  există un Plan de Mântuire. Nu trebuie să ne gândim la fapul că sunt oameni care n-au auzit de Domnul Hristaos şi nici de mântuire, fiindcă ce va face cu ei, are grijă Dumnezeu.

Mai am şi alte oi care nu sunt din staulul acesta şi pe acestea trebuie să le aduc. Ele vor asculta de glasul Meu, şi va fi o turmă şi un Păstor  – Ioan 10,16

Nu spune mai am şi alte „staule”, ci şi  alte oi sau alte persoane care trebuie aduse în staulul acesta. De aceea  să rămânem în biserica sau în staulul în care suntem şi care are poruncile lui Dumnezeu şi Credinţa în Isus (Apoca. 14,12). Aceasta e Biserica AZŞ care apare profetic şi care există profetic prin cele trei Solii îngereşti. A doua Solie îngeresacă   arată ca biserica AZŞ înlătură Babilonul spiritual şi tot ea proclamă a treia Solie îngerească : păzirea poruncilor lui Dumnzeu şi credinţa în Hristos. Nu trebuie să ne gândim la cei care n-au auzit niciodată Solia mântuirii,  ci să ne gândim la refuzarea de către noi a Soliei mântuirii sau la nerespectarea cerinţelor acestei Solii.

Să nu ne gândim la Universalism ştiind că nu toţi oamenii vor fi mântuiţi, Dumnezeu nici nu şi-a propus aşa ceeva. Dumnezeu nu are obligaţia să mântuiască toată omenirea.  Nu trebuie să ne gândim, nici la sistemul Pluralismului pentru că nu sunt mai multe căi ale mântuirii. Există o singură cale, cea a Bibliei, a întregii Biblii. Multe denominaţiuni sunt după Biblie, dar nu după întreaga Biblie.

Religia curată şi neîntinată, înaintea lui Dumnezeu, Tatăl nostru, este să cercetăm pe orfan şi pe văduvă în necazurile lor şi să ne păzim  neîntinaţi de lume – Iacov 1,27.

Dacă extrapolăm cele spuse în textul biblic şi încerăm să-l aplicăm la zilele noastre, înseamnă să avem grijă de cei săraci, şi să nu facem ce face lumea.

Să vestim astfel solia mântuirii, dacă nu teoretic prin deplasare în câmpuri misionare, în mod practic prin felul nostru de a fi…

 

Studiul 13 – Evanghelia in toata lumea