19-25 decembrie.

LECŢII DIN CARTEA LUI IEREMIA

​Text de memorat;„Iată vin zile,zice Domnul, când voi ridica lui David o Odraslă neprihănită. El va împărăţi, va lucra cu înţelepciune,şi va face dreptate şi judecată în ţară”(Ier.23,5)

​Suntem la sfârşitul cărţii lui Ieremia – prorocul lcrimilor. Slujba lui începe pe la 60 de ani după moartea prorocul Isaia, aproximativ în anul 540.î.H.
​Cartea sa conţine o mulţime de învăţături pentru noi.

​1.-Prima învăţătură pentru noi de mare preţ este că Dumnezeu este drept şi că are un Plan de Mântuire, pe care îl instituie prin Legământ şi că va trimite Odrasla ca Răscumpărător. Din partea omului nu se cere decât pocăinţa şi ascultarea de Legea Sa. Ieremia
în toată cartea sa ne arată caracterul lui Dumnezeu. Faptul că El e sfânt şi drept şi că El ne cere aceaşi credincioşie pe care o are El faţă de noi şi că mântuirea noastră depinde de această credincioşie.


​2. O altă învăţătură este simbolismul pe care îl prezintă.Olarul este Dumnezeu ,oala este poporul Israel.Adică noi. Exemplul respetiv, ne arată, că un vas nereuşit mai poate fi remodelat, (Ier.18.1-4),dacă e uscat nu se poate decât a fi spart (Ier 19.10-11) Aşa şi noi mai putem fi recuperaţi prin pocăinţă şi ascultare. Dar când vom fi uscaţi ca vasele de lut vom fi aruncaţi la groapa de gunoi.

​3. O altă învăţtură este „idolatria”. Idolii pe vrema lui Ieremia erau alţi dumnezei pecare îi împrumutau de la popoarele vecine În vremea noastră idolatria este alta,dar efectul este acelaşi. Idolii actuali sunt tot ce ne slăbeşte credinţa şi ne desparte de Dumnezeu—de la idei şi până la lucrurile ce ne pot despărţi de Dumnezeu.

​4.Cartea lui Ieremia ne transmite multe învăţături.Una dintre acestea este tenacitatea caractearului acestuia. El a avut de îndeplinit
sujba sa profetică în cea mai tulbure istorie a poporului Israel. El nu s-a dat în lături, ci a făcut tot posibilul şi a comunicat solia lui Dumnezeu.
Pe vremea lui a fost dărâmat Ierusalimul şi a început robia de 70 de ani Ieremia a fot închis în temniaţă, a fost în pericolul de a fi ucis cu pietre, a fost scufundat în groapa cu noroi, pentru că vorbea împotriva Ierusalimului. Prorocii falşi spuneau că nu va fi arsă Casa Domnului.
Şi cu toate că Ieremia stătea în închisoare,Templul a fost dărâmat. Şi cu toate că credinţa generală era că Dumnezeu nu-şi va dărâma propria casă, Ierusalimul cu tot ce este în el a fost dărâmat.

​5. Mulţi cred că dragostea lui Dumnezeu n-are margini. Dar vine o vreme,când răbdarea Sa se va sfârşi. Atunci se v-a declanşa mânia Lui împotriva noastră.

Studiul 13 – Lecții din cartea lui Ieremia