2-8 ianuarie

CRIZA DIN EDEN

Textul de memorat: „Vrăjmăşie voi pune între tine şi femeie. Aceasta îţi va zdrobi capul,dar tu îi vei zdrobi călcâiul” (Gen. 3,15)

Marea Luptă s-a mutat în Eden,prin mâncarea Evei din fructul oprit. Pomul se numea Pomul cunoaşterii binelui şi răulu. Adică a acţiona prin manifestarea binelui, când îţi convine,când ai interes sau a răului când îţi convine,când ai interes.

Este modul păcătuirii.Pounca divină era clară.

​Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca din el vei muri negreşit (Gen. 2 17-18)

​Satana a supus porunca divină, indoielii. „Oare”? Punera sub semnul îndoielii înseamnă punerea sub semnul întrebării. Punera sub semnul întrebării înseamnă negarea poruncii divine.

Negarea poruncii n-a lipsit. „Nu veţi muri” .Dar” veţi fi ca Dumnezeu, cunoscând binele şi răul”

​Femeia a început să vadă toate calităţile Pomului interzis.
​A urmat o întindere de mână şi fructul a fost în dinţii ei şi a lui Adam.
​Şi astfel omenirea a apucat pe drumul lui Satana.
Când punem subsemnul îndoielii „ceva”,atunci negăm acel principiu.

​Unii cred că creaţiunea afost însoţită de moarte. Prin faptul că toate speciile au fost înzestrate cu „reproducere”. Realitatea este că Dumnezeu, cunoscând care va fi alegerea omului,a creeat o lume care să trăiască prin ea însăşi.

Omul nu a murit imediat, ci cu timpul ca şi întreaga natură.

Omul nu a murit din cauza fructului interzis, ci din cauza interdicţei Pomului vieţii.

Lumea noastră trăieşte prin sucesiunea generaţiilor şi prin marele număr de specii (în jurul a 10 milioane).

Căderea în păcat a fost contracarată de Planul de Mântuire. Acesta se întemeiază pe Legământ. Şi stă pe trei fundamente:pocăinţă-iertare-ascultare.

Pocăinţa (recunoaşterea,regretul şi redresarea,de exemplu,în privinţa Sabatului, o redresare prin făgăduinţă,intenţie,îndreptăţirea prin fapte prin intenţie)

Iertare (îndreptăţirea prin credinţă,iertare prin Hristos, acelaşi exemplu, pentru neţinerea Sabatului. )

Ascultare (înfăptuirea pocăinţei efectivă sub forma îndreptăţirii prin fapte efective, acelaşi exemplu, ţinerea Sabatului, pe care nu l-a respectat până acum.

​Pentru a cunoaşte îndreptăţirea prin fapte trebuie să cunoaştem structura faptei : intenţia,acţiunea, retrospecţia
—————————————————————————————–
Intenţie I acţiunea respectiva I retrospeţia
—————————————————————————————–
în tot timpul acţiunii se are în vedere intenţia şi retrospecţia

Studiul 2 – Criza din Eden