11-17 iulie

MISIONARUL NEPREVĂZUT

​Textul de memorat: Şi mulţi leproşi erau în Israel pe vrema porocului Elisei ,şi totuşi niciunul din ei n-a fost curăţit, afară de Naaman Sirianul (Luca 4,27)

​Domnul Hristos spune vorbele de mai sus în alt context decât în cel de misionarism; şi anume,că niciun profet nu este preţuit în patria lui. Şi totuşi poate fi folosit şi în domeniul misionarismului, având in vedere cele intâmplate.

Se istoriseşte că era la curtea siriană un comnadant cu numele, Naaman, un viteaz conducător de oşti. Renumele său îl ţinea insă strâns legat de curtea împărătească. Planurile sale, de război, nu dădeau niciodată greş. Comandantul acesta avea o singură hibă, intolerabilă pe vremea acea, ca şi pe vremea noastră, era bolnav de lepră. Leprosul era izolat în leprozerii pe viaţă şi ducea în vechime o existenţă inumană. Şi la noi în ţară există lepră şi cel puţin două leprozerii. Naaman nu era la leprozerie, ci acasă pentru că era foarte bogat,şi bogaţii au avut întodeauna alt destin al vieţii decât alţi oameni. Lepra este o boală contagioasă cronică, frecventă în ţările tropicale. Este determinată de bacilul Hansen, ce se localizeză şi în nas. Are o perioadă de incubaţie foarte prelungită. Şi din această cauză este depistată tardiv. Se localizează intern şi extern cu predilecţie pe mâini şi pe faţă. Lepra nu este dureroasă. Din această cauză este greu depistabilă.

In Israel, în aceeaşi perioadă, se spune în istoria biblică că trăia profetul Elisei care îl urmează pe profetul Ilie. Un profet care face numeroase minuni în Israel şi în afara Israelului. În casa lui Naaman era o fată roabă israelită, care o servea pe soţia acestuia. Într-o zi fata aceasta îşi luă inima în dinţi şi-i spuse stpânei sale:”Oh, dacă domnul meu ar fi la prorocul acela din Samaria, prorocul l-ar tămădui de lepra lui”. Fetiţa aceasta işi face rolul misionar în condiţile sale. Naaman vine în Israel, cu cohorta lui de servitori şi ostaşi de pază. Şi se adresează prorocului Elisei. Acesta fără să-l vadă îl trimite să se scalde de 7 ori în Iordan şi se va vindeca. Mânios Naaman ar fi vrut să se întoară înapoi în ţara sa, pe motiv că râurile Damascului sunt mai limpezi decât Iordanul. Cei din escorta lui au insistat pe lângă el să facă ce i s-a spus. Dacă i-ar fi cerut un lucru greu,nici ei n-ar zice nimic.Dar un lucru atât de uşor – scăldatul – de 7 ori de ce să nu-l îndeplinească ? Naaman ascultă şi pe cei din escorta lui şi pe Elisei şi se vindecă. Evident că se vindecă şi spiritual (2 Împăraţi 5,17-18).

Cine se gândea că în fetiţa roabă se afla ascuns un misionar ? Ea a spus tot ceea ce ştia, şi tot ceea ce putea face bine stăpânului său. Şi
a spus. Tot asfel şi noi putem să fim misionari, în tren,la locul de muncă oriunde ne aflăm. Cuvintele noastre sunt cuvintele lui Dumnezeu şi ele lucrează singure. Pot face minuni.Nu trebuie să mergm în alt teritoriu putem fi misionari, adică vestitori ai Evangheliei ori unde. Pe strada nostră, pe altă stradă,la piaţă, în magazin peste tot. Nici nu bănuim ce pot face cuvintele noastre. Trebuie doar să le spunen. Nu trebuie să vestim minunea unui proroc, ci minunea mântuirii Dumnezeului nostru.

De ce de 7 ori ? Numărul acesta este foarte raspândit in Biblie:
7 peceţi, 7 trâmbiţe, 7 scrisori, 7 potire,7 coşuri cu firimituri, 7 vaci grase, 7 vaci slabe, 7 spice goale,7 spice pline, 7 culori ale curcubeului
7 zile ale creaţiuni… etc Noi suntem prin declaraţia divină o lume a luminii. Lumina are 7 culori când spunem „7”spunem natura noastră actuală, exact ca atunci când spunem „12” spunem natura viitoare deoarece Biblia caracterizează lumea viitoare prin nuărul 12, grosimea zidului noului Ierusalim 120 m, pomul vieţii cu 12 ramuri şi 12 roduri anuale, 12 stele, 144 mii de sigilaţi (Apoc.7,1) 144 mii cu Mântuitorul (Apoc l4,1), 12 temelii, 12porţi, 24 bătrâni (Apoc 4,4) etc..

Studiul 3 – Misionarul neprevăzut