9-15 ianuarie

RĂZVRĂTIREA GENERALĂ ŞI PATRIARHII

Text de memorat. Iată, Eu sunt cu tine ; te voi păzi pretutineni pe unde vei merge si te voi aduce înapoi în ţara aceasta,căci nu te voi părăsi, până nu voi împlini  ce-ţi spun. 

(Gen.28,15)

Planul de Mântuire, ca antidot al Marei Lupte, a fost cunoscut de toţi urmaşii lui Adam. Adam a cuoscut şi 1.Legământul preconfictual sau creaţional

            Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină; dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci,căci în ziua în care vei mânca din el,vei muri  negreşit (Geneza 2,16-17).

Şi 2. Legământul postconflictual sau al mântuirii. Legământul adamic

Vrăjmăşie voi pune între tine şi femie, între sămânţa ta şi sămânţa ei.Aceasta îţi va zdrobi capul,iar tu îi vei zdrobi călcâiul  (Gen. 3 15).

Adam şi Eva au plecat în călătoria vieţi lor cu altarul de jertfă.

Semnul legământului mântuirii. Foarte puţini au urmat exemplul lor. Au alcătuit un filon credincios lui Dumnezeu: Adam, Eva, Abel, Enoh, Noe, Avram, Iov, Moise şi Ietro etc. Enoh iese în evidenţă prin felul sau particular de a fi. El umblă cu Dumnezeu. Despre toţi se spune ceva de bine în Biblie. Apostolul Pavel îi pomeneşte pe rând ca bărbaţi ai credinţei

Din filonul acesta a fost ales Avraam şi seminţiile sale pentru a alcătui în Vechiul Testament, Legământul slujirii sau Legământul circumciziei. Din Legământul acesta,iese în evidenţă Iacov spranumit şi Israel şi Iosif.

Iacov se luptă o noapte cu Îngerul Domnului, la pârâul Iaboc şi iese învingător.

Iosif iese învingător asupra soţiei lui Potifar,şi deşi face puşcărie pe nedrept,este un exemplu de credincioşie.

Şi mulţi alţii dovedesc credincioşie faţă de Dumnezeu,în timp ce mulţi alţii, din vremea respectivă, trec la religia idolatră. Există de la  început o omenire cu două lumi: lumea fidela lui Dumnezeu şi lumea fidelă lui Satana . Marea Luptă dintre Dumnezeu şi Satana ducându-se de la început pe acest pământ culminând cu moartea Domnului Hristos.

Aceasta este lumea noastră,de la încept se caracterizeză prin focul Marii Lupte dintre Dumnezeu şi Satana.

 

Studiul 3 – Răzvrătirea generală și patriarhii