16-22 ianuarie

CONFLICT ŞI CRIZĂ: JUDECĂTORII

Text de memorat.Ana s-a rugat şi a zis „Mi se bucură inima în Domnul,
puterea mea a fost înălţată de Domnul,mi s-a deschis larg gura împotriva vrăşmaşilor mei,căci mă bucur de ajutorul Tău (1Sam.2, 1)

Judecătorii – timp de aproxmativ 300 de ani​- este perioada cea mai dezorganizată a poporului Israel. Marea Luptă continuă.

​Tot neamul acela de oameni a fost adăugat la părinţii lui, şi s-a ridicat după el un alt neam de oameni, care nu cunoştea pe Domnul, nici ce făcuse El pentru Israel. Copiii lui Israel au făcut atunci ce nu plăcea Domnului, şi au slujit Baalilor. Au părăsit pe Domnul, Dumnezeul părinţilor lor, care îi scosese din ţara Egiptului şi au mers după alţi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor care-i înconjurau; s-au închinat lor şi au mâniat pe Domnul (Judec. 2,10-12)​

​Aceasta e soarta bisericilor de lungă​durată. Aceasta este soarta sucesiunii generaţiilor. Noi suntem la a şasea sau la a şaptea generaţie,dar mai avem pasiunea pionierilor faţă de aceleaşi adevăruri ? Sau ne-am răcit de tot ?

​Israeliţii nu au fost lipsiţi de ajutor ceresc. Au fost apăsaţi de popoarele din jur, dar s-au găsit diferite persoane care au luptat pentru eliberarea lor şi care au fost denumiţi Judecători, pentru că ei judecau într-adevăr litigiile dintre Israeliţi.

​Biblia descrie următorii judecători
Otniel, fratele cel mai mic a lui Caleb, care îi scapă de Cuşan Rişeataim. El este judecător 40 de ani
Ehud îi scapă pe Israeliţi de sub asuprirea împăratului Moabului.Ţara a avut odihnă 80 de ani
Şamgar.
​Debora a învins cu ajutorul lui Barac pe Sisera şi cu ajutorul lui Iael,nvasta lui Iared a ucis pe Sisera,
Ghedeon învinge pe madianiţi cu puţini oameni cu ajutorul unor ulcioare cu făclii şi cu strigăte.
Tola.
​ Iair.
Iefta învinge pe amoniţi,şi face o juruinţă pentru fiica sa.
​ Ibţan.
​ Elon.
​ Abdon.
​ Samson care a bătut pe Filisteni şi care a fost plin de darul Duhului Sfânt şi totuşi s-a dus la Dalila.

Samuel a fost judecătorul lui Israel, care a domnit cel mai mult. El a dat poporului Israel împărăţia.

Toţi judecătorii au învăţat poporul să cheme pe Domnul în ajutor.Fiecare întoarcere a lor a fost măreaţă în forma ei şi plină de binecuvântări.

Studiul 4 – Conflict și criză: Judecătorii