18-24 iulie

ISTORIA LUI IONA

​Textul de nemorat: În adevăr,văd că Dumnezeu nu este părtinitor, ci că, în orice neam, cine se teme de El şi lucrează neprihănire este primit de EL (Fa. Ap 10.34-35)

​IONA fiul lui Amatia din Gat-Hefer– este poroc în Israel pe vrema împăratului Ieroboam, fiul lui Ioas. ÎL continuă pe Elisei. El a primit misiunea de a mege la Ninive…Ninive era capitala Asiriei. O cetate mare. Putea fi străbătută in trei zile. Istoria lui Iona este de factură simbolică. Două simboluri conţine această istorie.

Simbolul- 1. Iona refuză trimiterea la Ninive şi fuge cu o corabie laTars. Pe mare se produce o furtună aşa de mare, încât corăbierii au tras la sorţ, să vadă din vina cui se iscase furtuna. Şi sorţul a căzut pe Iona.„Aruncaţi-mă în mare” a zis Iona. In mare a venit o balenă şi l-a înghiţit şi a stat în pântecul acestui peşte, ziua aceea, noaptea aceea şi după o rugăciune profundă, peştele îl varsă pe mal.

Un neam viclean şi preacurvar, cere un semn, dar nu i se va da alt semn decât semnul prorocului Iona. Căci după cum Iona a stat trei zile si trei nopţi în pântecele chitului tot aşa şi Fiul omului va sta trei zile şi trei nopţi în inima pământului- Mat.12,39-40

Simbolul al 2-lea. Iona pleacă spre Ninive. Străbate cetatea în trei zile. Comunică cuvintele lui Dumnezeu: „Încă patruzeci de zile şi Ninive va fi nimicită”- Oamenii din Ninive au postit,împreună cu împăratul lor şi animalele, şi s-au pocăit de faptele lor rele. Dumnezeu S-a întors din mânia Sa şi nu a mai nimicit cetatea Ninive.

De ce Ninive ? Este simbolul prin care se arată că mântuire nu este numai pentru iudei,ci şi pentru neamuri. Dumnezeu a făcut Planul de Mântuie pentru întreaga lume.

După ce au auzit aceste lucruri s-au potolit, au slăvit pe Dumnezeu şi au zis: „Dumnezeu a dat deci şi Neamurilor pocăinţă, ca să aibă viaţă”.- Fa.Ap 11, 18

Iona se aşază deoparte şi aşteaptă distrugerea Ninivei. Şi Ninive
nu este distrusă. Acest fapt îi displace lui Iona: „Ştiam că eşti un Dumnezeu milos şi n-ai să nimiceşti Ninive.Tocmai lucrul acesta voiam să-l înlătur fugind la Tars”. Atunci, Dumnezeu face să crească un curcubete ce-i ţine umbră lui, şi tot El aduce un vierme care retează curcubetele şi acesta se usucă.Lipsit de umbră, Iona se mânie mai tare. Dumnezeu îi spune atunci:”Ţie îţi este milă de curcubetele acesta care nu te-a costat nici o trudă şi pe care nu tu l-ai făcut să crească,ci într-o noapte s-a născut şi într-o noapte a pierit. Şi Mie să nu-Mi fie milă de Ninive cetatea cea mare ? (Iona 4,10,11,p. p.)

Studiul 4 – Istoria lui Iona