23-29 ianuarie

CONFLICTUL DINTRE BINE ŞI RĂU CONTINUĂ

​Text de memorat: Şi le-am istorisit cum mâna cea bună a Dumnezeului meu fusese peste mine.Ei au zis:” Să ne sculăm şi să zidim „ Şi s-au întărit în această hotărâre bună (Neemia 2,18)

Lupta dintre bine şi rău este lumea noastră. Uneori învinge binele alteori învinge răul. Sfatul Bibliei este: „biruieşte răul prin bine” (Rom.12, 21) Toată Biblia arată o luptă dintre Rău şi Bine.

​Atunci oamenii ţării au muiat inima poporului lui Iuda; l-au înfricoşat ca să-l împiedice să zidească.(Ezra 4,4)

În ea era scris: „se răspîndeşte zvonul printre popoare şi Gaşmu spune că tu şi Iudeii aveţi de gând să vă răsculaţi, şi că în acest scop zideşti zidul. Se zice că tu vei ajunge împăratul lor” (Neemia 6,6).

​În aceeaş zi, împăraul Ahaşveroş a dat împărătesei Estera casa lui Haman, vrăjmaşul Iudeilor. Şi Mardoheu a venit înaintea împăratului, căci Estera arătase lgătura ei de rudenie cu el.(Estera 8,1)

Perioada Ezra, perioada Neemia şi perioada Estera – care urmează Judecătorilor – se caracterizează prin lupta dintre bine şi rău. Când Eva a mâncat din Pomul cunoştinţei binelui şi răului a demonstrat că manifestarea binelui şi răului se caracterizează prin facerea binelui sau a răului după interes sau după cum ne convine. Aceasta era însemnătatea mâncării din Pomul interzis.

Binele şi Răul sunt amândouă întodeauna prezente în orice fenomen. Trebie să ştim că ori de câte ori vrem să facem un Bine cuiva, facem Binele pe care il credem noi, dar acela poate fi Rău pentru persoana respectivă. De aceea trebuie să cooperăm cu persoana respectivă. Trebuie să fim conştienţi de faptul că Binele poate întotdeuna să fie însoţit de Rău. Binele şi Răul este posibil să fie întotdeauna în cuplu.

​Binele şi Răul acţionează în cuplu în natura noastră. Nimeni
nu face numai Răul sau numai Binele, Ci şi Binele şi Răul. De aceea spune Solomon „ că Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată şi judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns fie Bine, fie Rău“.(Eclesiastul 12, 14).

​Marea Luptă dintre Bine şi Rău se dă în noi înşine, dar Dumnezeu trimite ca ajutor, Duhul Sfânt, dacă ne rugăm,să facem numai Binele. Dacă vrem să fim de partea lui Dumnezeu trebie să fim de partea Binelui.

Studiul 5 – Conflictul dintre bine și rău continuă