30 ianuarie – 5 februarie

BIRUINŢA OBŢINUTA DE ISUS IN PUSTIE.

​Text de memorat:-Pentru că Fiul omului a venit să caute şi să mântuiască ce era pierdut (Luca 19,10).

​Ispita este atracţia contra unui principiu. Domnul Hristos nu a avut atracţie pentru nimic din cele invocate de Diavol. Putem vorbi şi despre ispitirea Domnului Hristos, dar mai exact a fost vorba despre o testare. Testarea loialităţii Sale faţă de Dumnezeu în faţa Universului. Testarea de Fiu al lui Dumnezeu în lucrarea pe care o avea de dus. Testarea Lui de Creator al Universului. Condiţiile erau din cele mai critice, după un post de 40 de zile.

Prima ispitire sau testare: Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu, porunceşte ca pietrele acestea să se facă pîini.
Răspunsul Domnului Hristos:
„Este scris: omul nu trăieşte numai cu pâine, ci cu orice Cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu,(Matei 4.3-4).

Prima ispitire sau testare se referă la o necesitate vitală,Domnul Hristos o rezolvă cât se poate de repede. El arătă că Marea Luptă a vieţii spirituale este mai de preţ decât Marea Luptă a vieţii fizice.

A doua ispitire sau testare:” Dacă eşti Fiul lui Dumnezeu aruncă-Te jos; căci este scris: El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta şi ei te vor lua pe mâini ca nu cumva să Te loveşti cu piciorul de vreo piatră (Matei 4,6 )

Răspunsul Domnului Hristos.
„De asemenea stă scris” a zis Isus „ Să nu ispiteşti pe Domnul Dumnezeul Tău”(Matei 4 5-7)
Ispitirea aceasta se bazează pe stă scris. Un scris, care deseori poate fi luat ca atare fără a ne gândi la consecinţe.

A treia ispitire sau testare:diavolul L-a dus pe un munte foarte înalt şi I-a arătat toate împrăţiile lumii şi strălucirea lor şi I-a zis: “Toate aceste lucruri Ţi le voi da Ţie,dacă Te vei arunca cu faţa la pământ şi Te vei închina mie

Răspunsul Domnului Hristos !
“Pleacă Satano” i-a răspuns Isus“Căci este scris: Domnului, Dumnezeului tău să Te închini şi numai Lui să-I slujeşti.”
(Matei 4.9-10)

​Testările acesta sunt foarte importante. Şi Domnul Hristos răspunde scurt, convingător, magistral. Ca un Fiu de Dumnezeu. El nu oscilează, ci răspunde ferm şi sigur pe Sine. Aşa vrea să răspundem şi noi ispitelor, la fel ca El.

Să nu uităm că ispitele sau testările noastre se pot baza pe stă scris sau pe întâmplări biblice.Putem să avem exemple biblice care pot să ne ajute să păcătuim, dar noi treduie să ştim că ascultarea noastră nu depinde de ce au făcut alţii în aceleaşi condiţii,ci de ceece ne porunceşte Dumnezeu, nouă astăzi.Ispitele fac parte din
Marea Luptă dintre Dumnezeu şi Satana. Şi dacă suntem biruitori,Dumezeu este biruitor în această luptă.

Ispitele nu lipsesc din viaţa de toate zilele. Ispitele sunt la tot pasul. Şi dacă suntem pregătiţi la orice, pas putem să le învingem şi să nu fim luaţi prin surprindere. Ispitele sunt în noi şi le putem da pe faţă când suntem biruiţi de noi înşine.

“Căci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuşi şi momit. Apoi pofta când a zămislit dă naştere păcatului; şi păcatul odată făptuit, aduce moartea.(Iacov 1,13-15)

Nu faptul că suntem momiţi de propriile noastre pofte, ci faptul că zămislim sau dăm curs proprilor noastre pofte, păcătuim. Şi atragem aspra noastră osânda Legii.
Să fim atenţi faţă de proprile noastre pofte, pofte pe care să le privim în lumina Bibliei, nu a culturii sau a altor factori.

 

Studiul 6 – Biruința obținută de Isus în pustie