1-7 august

ESTERA ŞI  MARDOHEU

            Textul de memorat: Căci, dacă vei tăcea acum,ajutorul şi izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei, dar tu şi casa tatălui tău vor pieri. Şi cine ştie dacă nu pentru o vreme ca aceasta ai ajuns la împărăţie? (Estera 4,14)

            Estera verişoara lui  Mardoheu şi in acelşi timp tatăl ei adoptiv este o istorioară a Vechiului Testament. O istorioară care se pretează la scenariu sau-la un libret de operă. A fost scris chiar un oratoriu sau o operă nu ştiu exact, autorul. Ştiu însă că a fost executată prin 1924-25 (?) în PopaTatu.

Misionar este un om ( de obicei un pastor) care răspândeşte Cuvântul lui Dumnezeu în altă ţară sau în locuri cu religii sau alte credinţe dominante. Nimeni nu poate fi misionar în ţara lui,ci evanghelist.

Prin faptul că Estera  şi Mardoheu locuiau în Imperiul Persan se poate spune că erau misionari. Şi au făcut cunoscut pe poporul lui  Dumnezeu şi mulţi s-au convertit la iudaism.

Povestea începe cu ospăţul lui Ahaşveroş şi fermitatea împărătesei Vasti de a refuza să se prezinte înaintea împăratului şi a dregătorilor lui pentru a-şi arăta frumuseţea ei.

Împăratul o destui ca împărăteasă, şi dădu un decret, la sfatul lui Memuncan,să aducă pe cele mai frumoase fete, printre care era şi Estera, ca împăratul să-şi aleagă altă soţie.

Estera,fiind cea mai frumoasă, a devenit soţia împăratului.

Între timp Mardoheu, care era portar la poarta împăratului,nu se închina înaintea lui Haman, care fusese ridicat la cel mai mare rang înaintea împăratului. Mardoheu a descoperit un complot împotriva împăratului, care s-a dovedit real.şi făptaşii au fost pedepsiţi cu spânzurătoarea.

Haman mâniat pe Mardoheu pentru că nu  se închina înaintea lui, hotărăşte moartea acestuia şi a poporului evreu din toată împărăţia respectivă.Trimite scrisori în acest sens în toată împărăţia persană ca aceştia să fie ucişi pe 13 Adar.

Estera, care aude de acest masacru, este îngrozită. Si  toţi evreii au postit şi s-au rugat. Şi împotriva regulilor împărăteşti, Estera intră în curtea împăratului şi-l invită la un ospăţ. Două zile la rând.

Între cele două ospeţe, împăratul a avut insomnie şi a studiat cartea cronicilor şi a dat peste fapta lui Mardoheu, şi s-a interesat dacă a fost răsplătit. A chemat pe Haman să spună, ce se face unei persoane pe care vrea împăratul să-o cinstească. Crezând că e vorba despe el a spus:

„Cel pe care vrea împăratul să-l cinstească, îl va îmbrăca în haina împăratului îi va pune coroana pe cap îl va sui pe calul împăratului,şi -l va plimba prin etate, spunând de către cel ce ţine calul, aşa face împăratul  celui pe care vrea să-l cinstească.”Împăratul ia zis”Fă întocmai  lui Mardoheu”.

A doua zi,la ospăţ, împăratul află de intenţia lui Haman. Şi îl spânzură  pe spânzurătoarea pregătită de Haman pentru Mardoheu

Împăratul a trimis scrisori ca pe 13 Adar evreii să se apere de duşmanii lor şi să le prade averile.

Ziua de 13 Adar este sărbătoarea Purim – o sărbătoare tradiţională.

Studiul 6 – Estera si Mardoheu