31 oct. – 6 noiembrie

SIMBOLURI ŞI  SEMNIFICAŢII 

           Textul de memorizat: Nu este olarul stăpân pe lutul lui ca, din aceeaşi frământătură de lut,să facă un vas pentru o întrebuinţare de cinste şi un alt vas pentru o întrebuinţare de ocară ? (Rom. 9,21).

Simbolul în forma cea mai simplă este: ceva care se referă la altceva. O floare, de exemplu, nu înseamnă nimic. Când o oferim unei persoane devine simbol şi înseamnă: onoare, prietenie sau iubire, după caz.

Biblia este plină de simboluri.

Simbolul este mai important decât vorbirea obişnuită. Vorbirea obişnuită este ea însăşi un simbol. Orice obiect are un nume, acesta este simbolul său. Este diferit pentru fiecare limbă. Simbolul este mai valoros decât vorbirea obişnuită, din următoarele motive:

  1. Simbolul – un instrument universal. Un simbol este înţeles în orice limbă, fiind legat de sensori sau simţuri. 2.Simbolul – un instrument neperisabil. Bobul de  muştar rămâne acelaşi pe orice meridian şi în orice timp istoric.

3.Simbolul – un instrument transdimensional. Simbolul poate trece din natura noastră în altă natură sau invers.

4.Simbolul – un instrument estetic.Simbolul face parte din artă.

  1. Simbolul – mental-stimulator. Simbolul dezvoltă foarte mult
  2. inteligenţa…

Simbolurile  biblice sunt  multe: animalul de jertfă, sfânta şi sfânta sfintelor, stropirea cu sânge spre perdea, şi ungerea coarnelor altarului de tămâie, apă şi sânge, pâine, vin, spălarea picioarelor, spălarea şi albirea, şarpele de aramă, untdelemnul, talanţii, bobul  de grâu, de neghină, de muştar etc…. Simbolurile biblice sânt mai multe şi se încadrează în sisteme: literar-metaforice ,ritualico-metaforice. profetico-metaforice şi mitologico-metaforice.

Pentru Vechiul Testament Dumnezeu a dat multe simboluri

printre care este şi jertfa. Şi simbolurile trebuie respectate.Ne-a

dat ca, exemplu, jertfa lui Abel şi Cain.Abel a înţeles că pentru Domnul Hristos este necesar,ca simbol un animal,jertfa lui a fost primită (calea lui Dumnezeu de mântuire prin Hristos). Cain a adus ca jertfă de ispăşire nu un animal, ci o jertfă vegetală. (Calea proprie de mântuire)

Poporului Izrael muşcat de şerpi i se recomandă să facă un Şarpe de Aramă şi să-l înalţe pe o prăjină (Numeri 21.9)  „Şi după cum a înălţat Moise şarpele în pustie,tot  aşa trebuie înălţat şi

Fiul omului”(Ioan 3. 14) Un simbol al Domnului Hristos în   altă expresie,mult mai complexă.

Poporului Izrael i s-a construit un Sanctuar cu o mulţime de semnificaţii. Sanctuarul însuşi era simbolul Planului de Mântuire:

Chivotul de aur reprezenta conţinătorul Legii lui Dumnezeu; vasul de aur cu mană reprezenta Cuvântul lui Dumnezeu. Toiagul lui Aaron înfrunzit şi roditor reprezintă naşterea din nou necesară pentru ascultarea de Lege.Lângă Chivotul de aur se afla CarteaVechiului legământ sau legea adăugată (Gal.3,19)                                           Exista camera Sfânta Sfintelor sau încăperea „pocăinţei” şi camera Sfânta sau încăperea „iertării”.Perdeaua reprezenta pe Domnul Hristos (Evrei 10,I9-20). Altarul de tămâie este jertfa Domnului  Hristos.

În Ieremia este mai puţin reprezentat simbolismul literar decât în Isaia. Ieremia este bogat în simbolistica obietelor concrete: oala spartă, smochinele, cazanul în clocot şi brâul etc

Toate, în afară de cazanul în clocot, se referă la poporul Izrael.

Oala spartă, arată că aşa va fi zdrobit Iuda.

Brâul stricat, de vremea care trecuse-peste el în ”crăpătura stâncii”Eufratului, era stricat ca poporul Izrael.

Cazanul fierbând era ridicarea Babilonului.

Jugul purtat de Ieremia reprezenta stăpânirea Babilonului.

Smochinele stricate reprezenta pe Iuda şi Ierusalimul.

Studiul 6 – Simboluri și semnificații