7-13 noiembrie

CRIZA CONTINUĂ

Textul de memorat: Aşa vorbeşte Domnul: Înţeleptul să nu se laude cu înţelepciunea sa, cel tare să nu se laude cu tăria lui, bogatul să nu se laude cu bogăţia lui. Ci cel ce se laudă să se laude că are pricepere şi că Mă cunoaşte, că eu sunt Domnul care fac milă, judecată şi dreptate pe pământ ! Căci în aceasta găsesc plăcere EU,zice Domnul. (Ier. 9,23-24)

​Ca să-l înţelegi pe Ieremia, şi ca să înţelegi raporturile sale cu comunitatea ebraică în care prorocea, trebuie să citeşti întreaga sa carte ca să ştii ce spunea, şi cum era primită prorocirea sa. Şi ca să fim obiectivi cum am privi astăzi pe un slujbaş sau membru al comunităţii, care ne-ar spune aceleaşi lucruri pecare le spunea Ieremia. L-am îmbrânci, l-am pune sub cenzură. Şi poate l-am da afară.

​Toată ţara acesta va fi o paragină, un pustiu şi neamurile acestea,vor fi supuse împăratului Babilonului timp de şapte zeci de ani.(Ier,25,11)

​ ​Când au auzit căpeteniile lui Iuda aceeste lucruri s-au suit din casa împăratului la Casa Dumnului şi au şezut la intrarea porţii -celei noi a Casei Domnului. Atunci, preoţii şi prorocii au vorbit astfel căpetenilor şi întregului popor: Omul acesta este vinovat de pedeapsa cu moartea, căci a prorocit împotriva cetăţii acesteia cum aţi auzit voi înşivă cu urechile voastre.(Ier 26, 10.11)

​Şi criza a continuat. De ce ? Pentru că coreligionarii lui Ieremia n-au ascultat proroocia lui. Prorocia lui Ieremia era să se supună lui Nabucodonosor. Altfel mergeau în robie 70 de ani

​Ieremia a zis atunci lui Zedechia:”Aşa vorbeşte Domnul, Dumnezeul oştirilor, Dumnzeul lui Israel. Dacă te vei supune căpeteniilor împăratului Babilonlui vei scăpa cu viaţă şi nici cetatea aeasta nu va fi arsă cu foc,iar tu vei trăi împrenă cu casa ta. (Ier.38,17)

​ Dar Zedechia n-a ascultat şi criza religioasă a continuat şi robia de 70 de ani s-a instalat.
Dacă criza religoasă şi politică nu ar fi continuat ar fi beneficiat de binecuvântarea lui Dumnezeu şi poporul lui Dumnezeu ar fi ocolit criza politică de 70 de ani
Poporul lui Dumnezeu de astăzi dacă va fi ascultător de Dumnezeu, va trece cu bine prin criza ce-l aşteaptă.

Studiul 7 – Criza continuă