6-12 februarie

ÎNVĂŢĂTURILE LUI ISUS ŞI MAREA LUPTĂ.

            Textul de memorat: Veniţi la Mine,toţi cei trudiţi şi împovăraţi şi Eu vă voi da odihnă (Matei 11. 58)

Domnul Hristos este Învăţătorul suprem. Tuturor lucrurilor cereşti El le-a lăsat o învăţătură. Învăţătura Domnului Isus Hristos este directă  şi indirectă sau simbolică, adică prin parabole.Parabolele sunt povestiri cu un tâlc. Parabolele Domnului Hristos sunt instrumente de comunicare, care vorbesc prin ele însele şi rămân nemodificate de către scriitori sau de către traducători. Toate învăţăturile Domnului Hristos se referă la Marea Luptă dintre Bine şi Rău sau la Marea Luptă dintre Dumnezeu şi  Satana.  El arată că intrarea în Împărăţia  lui Dumnezeu necesită două condţii: dreptul de-a fi în cer,şi calitatea morală de a fi în cer. Se înţelege prin dreptul de a fi în cer credinţa în Domnul Hristos, iar calitatea morală de  a fi în cer se exprimă prin fapte. Prima condiţie se obţine în cadrul mântuirii, iar a doua se verifică în cadrul judecăţii.

            Pe când semăna el, o parte din sămânţă a căzut lângă drum, şi au venit păsările şi au mâncat-o. O  altă parte a căzut în locuri stâncoase,  unde n-avea pământ mult; a răsărit îndată, pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar, când a răsărit soarele, s-a pălit; şi, pentru că n-vea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini;  spinii au crescut, şi au înecat-o. O altă parte acăzut în pământ bun şi a dat roadă: un grăunte a dat o sută, altul şaizeci, şi altul treizeci.(Matei 13,4-8)

            În această parabolă şi în parabola Fiului Risipitor factorul uman nu lipseşte. Dimpotrivă este scos în mod clar în evidenţă.Intrarea în împărăţia cerurilor depinde, aşa cum am văzut mai sus, de dreptul de intrare în cer care se bazează pe credinţa în Domnul Hristos, iar calitatea de a fi în cer se întemeiază pe faptele personale. Adică pe respectarea Legii.

Calitatea de a purta  „jugul” lui Hristos ese o acţiune uşoară. ”jugul” Domnului Hristos e „căci jugul Meu este bun şi sarcina Mea este uşoară”(Matei11,29)

De asemenea învăţătura Domnului Hristos este aceea de a „nu judeca”; de a nu ne erija în oameni desăvârşiţi în comparaţie cu alţii. Şi să-i mustrăm pe aceştia. Şi ne prezintă parabola cu  „ochiul” cu”paiul” şi cu”bârna”. Suntem tentaţi să vedem „paiul”din ochiul aproapelui şi să nu vedem”bârna” din ochiul propriu.

Marea Luptă se observă în toate parabolele Domnului Hristos.

Şi aceată luptă constă în trecerea omului de partea lui Dumnzeu sau de partea lui Satana. Şi mai trebuie să ştim că Satana face tot posibilul să trecem de partea lui. El vrea să ne dea odihna lui. Domnul Hristos ne promite adevărata odihnă – odihna mântuirii.

Studiul 7 – Învățăturile lui Isus și Marea Luptă