8 –14 august

ISUS, STRATEGUL MISIUNII

​Textul de memorat: Isus le-a zis din nou.”Pace vouă ! Cum M-a
trimis pe Mine Tatăl, aşa vă trimit şi Eu pe voi”. (Ioan 20,21)

​Domnul Hristos este Misionarul misionarilor. El a părăsit cerul şi a venit
în lumea umană să facă cunoscută misiunea mânturii.EL S-a jertfit pentru noi şi Planul de Mântuire nu cere decât două lucruri: pocăinţa şi iertarea.

​Şi să se propovăduiască tuturor neamurilor,în Numele Lui – pocăinţa şi iertarea – păcatelor, începând din Ierusalim (Luca 24, 47)

​Ucenicii au părăsit Palestina şi au dvenit misionarii adevărului divin. Noi, Biserica adventă,Biserica Domnului avem sarcina vestirii judecăţii divine.

​Se confundă mântuirea cu judecata intrării în Împărăţia cerurilor.
​Mântuirea cere două acte: pocăinţa (neascultarea regretată) şi iertarea sau îndreptăţirea prin credinţă (substituirea morţii).

​Fiidcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată a lui Dumnezeu este viaţa veşnică în Isus Hristos,Domnul nostru (Romani 6,23)

​Judecata divină cere un singur act: asultarea (îndreptăţirea prin fapte)

​Iată Eu vin curând şi răsplata Mea este cu Mine ca să-i dau fiecăruia după fapta lui (Apoc.22,12).

​Ferice de cei ce îşi spală hainele ca să aibe drept la pomul vieţii şi să intre pe porţi în cetate (Apoc.22,14)

​Amândouă îndreptăţirile se realizează în decursul vieţii persoanei umane; dacă persoana moare în timpul convertirii (cazul tâlharului de pe cruce) rămâne cu îndreptăţirea prin credinţă.

– Îndreptăţirea prin credinţă + îndreptăţirea prin fapte –

​Aceasta a fost misiunea Domnului Hristos, privind mântuirea şi judecata. Vestirea acestor elemente este şi misiunea noastră.

Domnul Hristos şi-a îndeplinit misiunea. Rămâne să ne
îndeplinim şi noi misiunea…

​Domnului Hristos nu I se poate recunoaşte natura din urmărirea persoanei Sale pe drumurile Palestinei. În timp ce esenţa sau istoria Domnului Hristos poate fi recunoscută din profeţii.

Studiul 7 – Isus, Strategul misiunii