14-20 noiembrie

REFORMELE LUI IOSIA

Text de memorat: Înainte de Iosia n-a fost nici un
împărat care să se întoarcă la Domnul,ca el, din toată inima, din tot sufletul şi din toată puterea lui, întocmai după toată Legea lui Moise, şi, chiar după el,n-a mai fost niciunul ca el.
(2Împ. 23.25)

Auzim deseori vorbindu-se despre: Reformă şi Redeşteptare. Reforma înseamnă reîncadrare în aspectele religioase uitate sau neglijate. Redeşteptare este aprinderea religioasă a vieţii religioase care este pe stinse. Se spune că nu există Reformă fără Redeşteare şi invers.

Iosia a făcut următoarele Reforme importante:
1. A renovat Templul
2. A găsit şi citit cartea Legii lui Moise şi s-a ghidat după ea
3. A sărbătorit,în vremea lui, Paştele​
4. A îndepărtat idolii din Casa Domnului
5. A interzis necromanţia şi ghicirea viitorului. Terafimii şi toate urâciunile poporului Israel.

Mai mult, Iosia a stârpit pe cei ce chemau Duhurile, pe cei ce spuneau viitorul, terafimii,idolii şi toate urâciunile ce se vedeau în ţara lui Iuda şi la Ierusalim, ca să se împlinească astfel cuvintele legii scrise în cartea pe care o găsise preotul Hilchia în Casa Domnului. (2 Împăraţi. 23,24)

Reformă şi Redeşteptare trebuie să facem şi noi ,la fel ca Iosia pe baza Cuvântului lui Dumnezeu.Acţiunea lui Iosia n-a durat. De oarece n-a pornit de jos în sus, ci de sus în jos.
Când o asemea acţiune porneşte de sus, prin amvon, nu are
acelaşi rezultat ca atunci cînd porneşte din sufletul omenesc.
Noi trebuie să facem o reformă sau,după caz ,o redeşteptare
care să pornească din propria noastră iniţiativă sau dorinţă.
Noi trebuie să facem o schimbare în viaţa noastră.Să fim gata oricând, în vederea morţii noastre, care poate avea loc înainte de venirea Domnului Hristos, fiindcă după moarte nu mai putem face nimic. Este ca şi când Domnul Hristos a venit.
O Reformă şi o Redeşteptare înseamnă a lua în serios
viaţa religioasă. Ştiindu-se cât de uşor sunem târâţi de lucrurile
acestei lumi. Cât de uşor uităm ce suntem şi cât de uşor cădem în neutralitatea comportării noastre. Reforma şi Redeşteptarea sunt instrumentele prin care putem să luptăm contra somnolenţei noastre spirituale.

Studiul 8 – Reformele lui Iosia