21- 27 noiembrie

JUGUL LUI IEREMIA

​Textul de memorat. Apoi a zis tuturor: „Dacă voieşte cineva să vină după Mine, să se lepede de sine, să-şi ia crucea în fieare zi şi să Mă urmeze (Luca 9,23)

​Orcine vrea să urmeze pe Dumnezeu va avea de suferit, cine crede că merge pe urmele Domnului Hristos şi nu suferă în niciun fel nu este pe urmele Lui.

Să nu credem că putem să ne strecurăm pe drumul Cuvântului lui Dumnezeu fără nici o suferinţă.Să ne bucurăm când trecem prin diferite greutăţi, aşa ne învaţă Cuvântul lui Dumnezeu. Şi Dumnzeu ne va ajuta să trecem cu bine.Să ne ferim de necazurile, pe care Dumnezeu le foloseşte pentru a ne trezi în viaţa noastră de credinţă. Trebuie să facem deosebire între aceste două forme de suferinţe: suferinţa urmării noastre pe Dumnezeu şi suferinţa părăsirii noastre pe Dumnezeu, suferinţă ce joacă un rol de educaţie.

Şi să nu primească acum, în veacul acesta, de o sută de ori mai mult: case,surori, mame,copii şi holde, împreună cu prigoniri, şi în veacul viitor, viaţa veşnică. (Marcu 10, 30)

Prorocii Vechiului Testament erau intr-o situaţie deosebit de dificilă, din toate punctele de vedere.Erau în pericolul de a fi pedepsiţi de cei cărora nu le plăcea solia lor.

Li se cerea să exprime totul în imagini literare sau concrete. Isaia este un poet şi vorbeşte în imagini literare. Ieremia nu este poet lui i se cere să se exprime în imagini concrete.I se spune să n-aibe soţie şi copii. Să nu se bucure cu cei se bucură. Prin aceasta să-i facă pe ceilalţi să înţeleagă că Dunnezeu doreşte pocăinţa lor.

Alteori Dumnezeu îl obligă pe Ieremia să poarte un jug de lemn,pe care i-l distruge Hanania. Apoi îi spune să poarte un jug de fier. Ca să arate prin aceasta faptul că toate porociile spuse de Dumnezeu se vor împlini cu siguranţă.

Hanania era un pororoc mincinos. El spunea că nu va fi nici o nenorocire peste Iuda şi că vasele din Casa Domnului, chiar dacă vor fi luate vor fi aduse în doi ani înapoi. Ieremia era mai de crezut deoarece pe .lângă nenorocirile vestite, de 70 de ani,chiar asupra Casei Domnului, El îndemna totodată la pocăinţă şi întoarcerea la Dumnezeu şi la poruncile Lui.

​Şi noi să nu ascultăm pe cei ce ne vorbesc despre îndurarea lui Dumnnezu, despre iubirea Sa şi despre Harul său,dar nu spun nimic depre ascultarea de Poruncile Lui şi despre pocăinţa pe care trebuie s-o facem în fiecare zi. Ziua venirii a doua oară a Domnului Hristos este ISTORICĂ, şi pe care n-o cunoaştem, şi PERSONALĂ la moartea fiecăruia. La oricare din aceste 2 veniri nu putem să mai facem nimic

​„Ferice de acum încolo de morţii care mor în Domnul”… „Da”,zice Duhul „ei se vor odihni de munca lor, căci faptele îi urmează”.(Apoc. 14, 13). Trebuie să facem pocăinţa şi să ascultăm de Poruncile lui Dumnezeu şi să ne cerem iertare când am păcătuit.

Studiul 9 – Jugurile lui Ieremia