20-26 februarie 

MAREA LUPTĂ ÎN TIMPUL BISERICII PRIMARE

Textul de memorat: Când au văzut ei, îndrăzneala lui Petru şi a lui Ioan, s-au mirat, întrucât ştiau că erau oameni necărturari şi de rând; şi au priceput că fuseseră cu Isus (F. Apostolilor. 4.13)

Deşi Marea Luptă din cer a biruit prin  Crucea Domnului Hristos, totuşi Marea Luptă s-a mutat pe pământ. Aşa cum spune profeţia: Această luptă a devenit înverşunată în timpul Bisericii primare.

            Şi în cer s-a făcut un război. Mihail şi îngerii Lui s-au luptat cu balaurul. Şi balaurul cu îngerii lui s-au luptat şi ei, dar n-au putut birui; şi locul lor nu li s-a mai găsit în cer…De aceea bucuraţi-vă ceruri şi voi care locuiţi în ceruri ! Vai de de voi pământ şi mare ! Căci diavolul s-a pogorât la voi,cuprins de o mânie mare fiindcă ştie că are puţină vreme.(Apoc. 12,7 şi 12)

Această luptă a continuat cu Biserica Primară.A fost un moment istoric crucial când iudaismul şi neamurile trebuia să treacă în creştinism. A fost foarte greu când a trebuit sa-l convingă pe Petru pentru a trece creştinismul la neamuri. Era o făgăduinţă făcută lui Avraam:

Nu te vei mai numi Avram, ci numele tău va fi Avraam, căci te voi face tatăl multor neamuri.(Gen. 17,5)

…şi în el vor fi binecuvântate toate neamurile pământului (Gen.18,18 u.p.).

Ucenicii nu părăsiseră perspectiva lor terestră referitoare la Hristos. Când ei au părăsit această perspectivă, adică au trecut prin ziua Cinicizecimii, după aceea au înţeles perspectiva cerească a lui Hristos.

Ci aceasta este ce a fost spus prin prorocul Ioel: „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură;  feciorii voştri şi fetele voastre vor proroci, tinerii voştri vor avea vedenii, bătrânii voştri vor visa visuri (F.Apost. 2,16-17)

Era nevoie ca biserica să fie”hrănită” spiritual (Apoc.12. şi 14) a fost nevoie de 1260 de ani, în care a avut loc persecuţia  Bisericii primare şi schimbarea modului de gândire. O problemă a scolasticii. Adică marea revoluţie a „Universaliilor“.

Şi femeia a fugit în pustie,într-un loc pregătit de Dumnezeu, ca să fie hrănită acolo,o mie două sute şase zeci de zile (Apoc.12,6)

“Lupta Universaliilor” a constat, într-un lucru simplu pentru noi cei de astăzi, dar foarte complicat pentru cei de atunci şi cu efecte foarte importante asupra gândirii. Şi anume, în considerarea că substantivele comune, adică acelea care defineau mulţimile – om, animal, specie – nu sunt reale, ci doar abstracţiuni sau simple nume. În acest fel, se combate teoria lui Aristotel, (realismul) prin care “universaliile” sau substantivele comune sunt reale şi că realitatea acestora se află în lumea divină (lumea ideilor) şi copiile lor imperfecte în lumea noastră (lumea lucrurilor). Se aderă în această problemă la linia lui Occam care declară “universaliile”simple nume (nominalismul). Această schimbare  de gândire a fost  necesară pentru a se putea studia corect Biblia şi a o înţelege.

Biserica primară înţelge corect relaţia om-Divinitate. Mai ales relaţia cu Duhul Sfânt. Se produc numeroase minuni. Se maifestau la început două centre creştine : Ierusalem şi Antiohia. Cât timp biserica este persecutată Marea Luptă este în toi, şi credinţa este vie. Se trece la botezul prin Isus Hristos. Era o mare confuzie,la început, deşi era multă confuzie,biserica se organiza.

După încetarea persecuţiei şi după preluarea biserici de către stat, Marea Luptă diminuă şi creştinismul se transformă în mit şi mitul ca să trăiască are nevoie de ritualuri şi ritualurile au nevoie de manifestări concrete, unele mai uşoare decât altele (gesturi confesionale).

Biserica primară are de dus Lupta cea mai acută în privinţa teoriilor ce se nasc ca ciupercile.

Studiul 9 – Marea luptă în timpul Bisericii primare